Velen denken bij wiskunde direct aan abstracte formules en vergelijkingen vol vreemde symbolen die slechts moeilijk te begrijpen zijn. Wiskunde speelt evenwel een belangrijke rol voor het begrijpen en eventueel bijsturen van de natuurlijke en biologische processen die zich op planeet Aarde afspelen. Zo kunnen wiskundige modellen gebruikt worden voor het beschrijven van de verspreiding van ziektes, de verandering van het klimaat, de interactie tussen verschillende diersoorten, enzovoort. Om dit in de verf te zetten en leerlingen uit de derde graad warm te maken voor een STEM-opleiding organiseren we aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent sinds het schooljaar 2013-2014 de Biowiskundedagen.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 gaan de Biowiskundedagen door op dinsdag 5 februari en donderdag 7 februari 2019 en wij verwelkomen hierop leergierige leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs met een brede interesse samen met hun leerkrachten.


In de ochtend zullen de leerlingen en leerkrachten gedurende eerst ingewijd worden tot de wondere1wereld van de wiskundige modellen, waarna een gastspreker uit de industrie of onderzoekswereld op basis van zijn/haar ervaring zal illustreren hoe wiskundige modellen binnen zijn/haar branche gebruikt worden. Zo zijn er tot dit schooljaar gastsprekers geweest van de VMM, Procter & Gamble, Aquafin, het Waterbouwkundig Laboratorium, de Watergroep, DeltaRes en het ILVO.

Na de lunch kunnen de leerlingen onder de begeleiding in de pc-zalen zelf aan de slag met twee wiskundige modellen die 's ochtends tijdens de plenaire sessie op interactieve wijze werden opgesteld. We behandelen zowel een mechanistisch model, opgesteld op basis van assumpties en kennis, alsook een data-gedreven model. Dit schooljaar zullen we aandacht besteden aan ziekteverspreiding en structuurbepaling van eiwitten. In het eerste deel zullen we simuleren hoe een ziekte doorheen een sociaal netwerk doorgegeven wordt en hoe vaccinatie dit kan inperken. In het tweede deel tonen we hoe een simpel kansmodel ons kan helpen de secundaire structuur van eiwitten te ontrafelen. Beide onderwerpen worden volledig uitgewerkt. De praktische oefeningen zijn zowel op papier alsook op de computer, via de interactieve Jupyter omgeving. Er wordt geen specifieke voorkennis verondersteld. Op het einde hebben de leerlingen de volledige modelleercyclus doorlopen!Met deze modellen zullen we onder meer proberen volgende vragen te beantwoorden: